Tuyển thợ sản xuất và lắp đặt nhôm kính

CÔNG TY NHÔM KÍNH VÀ XÂY DỰNG VIỆT HƯNG CẦN TUYỂN Tuyển thợ làm nhôm [...]